Правно споменаване

Моля, прочетете внимателно различните условия за ползване на този сайт, преди да разглеждате страниците му. Свързвайки се с този сайт, вие приемате тези правила и условия без резерви.

♥ Условия за ползване:
• Този сайт (https://gbm-brazil.com/) се предлага на различни уеб езици (HTML, HTML5, Javascript, CSS и т.н.) за по-добро удобство на използване и по-приятни графики, препоръчваме да използвате модерни браузъри като Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome и др. Екипът на GBM BRAZIL използва всички средства, с които разполага, за да осигури надеждна информация и надеждно актуализиране на своите уебсайтове.
• Възможно е обаче да възникнат грешки или пропуски.
• Следователно интернет потребителят трябва да гарантира точността на информацията и да докладва всички промени в сайта, които счита за полезни.
• GBM BRAZIL по никакъв начин не носи отговорност за използването на тази информация и за всякакви преки или косвени щети, които могат да произтекат от това.

♥ Бисквитки:
• Сайтът https://gbm-brazil.com/ може да ви помоли да приемете бисквитки за статистически и дисплейни цели.
• Бисквитката е информация, поставена на вашия твърд диск от сървъра на сайта, който посещавате.
• Съдържа няколко части от данни, които се съхраняват на вашия компютър в обикновен текстов файл, до който сървърът има достъп, за да прочете и запише информация.
• Определени части от този сайт не могат да работят без приемане на бисквитки.

♥ Хипертекстови връзки:
• Уебсайтът https://gbm-brazil.com/ може да предлага връзки към други уебсайтове или други ресурси, достъпни в Интернет.
• GBM BRAZIL няма средства за контрол на сайтовете, свързани с неговите уебсайтове.
• GBM BRAZIL не отговаря и не гарантира наличността на такива сайтове и външни източници.
• GBM BRAZIL не носи отговорност за каквито и да е щети от каквото и да е естество, произтичащи от съдържанието на тези сайтове или външни източници, и по-специално от информацията, продуктите или услугите, които те предлагат, или от всяка употреба, която може да бъде направена от тези елементи.
• Рисковете, свързани с тази употреба, са изцяло отговорност на интернет потребителя, който трябва да спазва условията за употреба.
• Потребителите, абонатите и посетителите на уебсайтове не могат да създават хипервръзки към този сайт без изричното предварително разрешение от GBM BRAZIL.
• В случай, че потребител или посетител иска да създаде хипервръзка към един от уебсайтовете на GBM BRAZIL®, той ще трябва да изпрати имейл, достъпен на сайта, за да формулира своето искане за създаване на хипервръзка.
• GBM BRAZIL си запазва правото да приеме или откаже хипервръзка, без да се налага да обосновава своето решение.

♥ Предоставяни услуги:
• Всички дейности на нашата компания, както и информацията за нея са представени на нашия сайт https://gbm-brazil.com/.
• GBM BRAZIL се стреми да предостави възможно най-точна информация на сайта https://gbm-brazil.com/ .
• Информацията в сайта не е изчерпателна и снимките не са договорни.
• Те са дадени като обект на модификации, направени след пускането им онлайн.
• Освен това, цялата информация, посочена на сайта, е предоставена само за информационни цели и подлежи на промяна или развитие без предупреждение.
• Договорни ограничения върху данните:
• Информацията, съдържаща се на този сайт, е възможно най-точна и сайтът се актуализира през различни периоди от годината, но въпреки това може да съдържа неточности или пропуски.
• Ако забележите пропуск, грешка или нещо, което изглежда като неизправност, моля, докладвайте по имейл на адрес contact@gbm-brazil.com , като опишете проблема възможно най-точно (страница, която пита за проблем, тип компютър и използван браузър и т.н.).
• Всяко изтеглено съдържание се извършва на собствен риск и отговорност на потребителя. Следователно, не може да бъде държан отговорен за щети, понесени от компютъра на потребителя, или за загуба на данни след изтегляне.
• В допълнение, потребителят на сайта се задължава да осъществява достъп до сайта с помощта на ново оборудване, несъдържащо вируси и с актуализиран браузър от последно поколение. Хипертекстовите връзки, създадени в рамките на този уебсайт към други ресурси, присъстващи в интернет мрежата, не носят отговорността на GBM BRAZIL.

♥ Интелектуална собственост:
• Цялото съдържание, присъстващо на сайта https://gbm-brazil.com/ включително, без ограничение, графики, изображения, текстове, видеоклипове, анимации, звуци, лога, gifs и икони, както и тяхното форматиране, са изключителна собственост на компания GBM BRAZIL® с изключение на марки, лога или съдържание, принадлежащи на други партньорски компании или автори.
• Всяко възпроизвеждане, разпространение, модифициране, адаптиране, препредаване или публикуване, дори частично, на тези различни елементи е строго забранено без нашето изрично писмено съгласие.
• Това представяне или възпроизвеждане, по какъвто и да е начин, представлява наказуемо нарушение.
• Неспазването на тази забрана представлява нарушение, което може да доведе до гражданска и наказателна отговорност за нарушителя.
• В допълнение, собствениците на копираното Съдържание могат да предприемат правни действия срещу вас.

♥ Спорове:
• Тези условия на сайта https://gbm-brazil.com/ се уреждат от законодателството на Франция и всеки спор или съдебен процес, който може да възникне от тълкуването или изпълнението им, ще бъде от изключителната компетентност на съдилищата, по които компанията централата зависи.
• Референтният език за уреждане на всякакви спорове е френски.

♥ Лични данни:
• Най-общо казано, от вас не се изисква да ни предоставяте вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт.