Условия за ползване

Посещавайки сайта, вие потвърждавате, че приемате тези условия.

Условията за използване на сайта могат да бъдат променяни по всяко време, без предизвестие.

Използване на уебсайта

За да посетите този сайт, трябва да сте навършили 18 години или да посещавате сайта под надзора на родител или законен настойник.

Правата за използване на сайта не могат да се прехвърлят.

Вие се съгласявате да предоставите точна и актуална информация за себе си и да я актуализирате своевременно, ако се промени.

По време на процеса на регистрация. Потребителски позиции

Използването на фалшиво име не е разрешено. Подробности за одобрение на поръчката и цени

Запазваме си правото да откажем или анулираме всяка поръчка, независимо дали е потвърдена или не, и след като са добавени такси по кредитната карта.

Търговски марки и авторски права

Приложим закон и компетентна юрисдикция

Тези правила и условия ще бъдат тълкувани и прилагани в съответствие с приложимите закони на страната.

Отмяна на съгласие

В допълнение към разпоредбите на закона или правното средство за защита, ние можем незабавно и без предизвестие да прекратим настоящите правила и условия или да отменим някое или всички права, предоставени ви съгласно условията и правилата.

Във всеки случай на прекратяване на тези Правила и условия, ние можем да прекратим настоящите Правила и условия или да отменим някое или всички права, предоставени ви съгласно Правилата и условията.

Ако не сте доволни от този Сайт или от някое от правилата, условията, разпоредбите, политиките, насоките или практиките на Магазин по начина, по който се работи с Магазина, тогава Вашето единствено и изключително действие е да преустановите използването на Сайта.