Условия за продажба

♥ ЧЛЕН 1: CHAMP D'APPLICATION
• Тези общи условия за продажба се прилагат за всички продажби, сключени чрез уебсайта https://gbm-brazil.com/

♥ ЧЛЕН 2: ПОРЪЧКИ
• Автоматичните системи за запис се считат за доказателство за естеството и съдържанието на поръчката.
• Потвърждава приемането на поръчката си на клиента на имейл адреса, който е съобщил.
• Продажбата ще бъде приключена след валидиране от GBM BRAZIL® на плащането за поръчката, тоест от датата на валидиране на плащането за поръчки, платени онлайн с кредитна карта, или от датата на получаване на плащането с чек.
• GBM BRAZIL си запазва правото във всеки случай да откаже или анулира всяка поръчка от клиент, с когото има спор, свързан с плащането на предишна поръчка.

♥ АРТИКУЛ 3: НАЛИЧНОСТ НА АРТИКУЛИ
• Докато нашите предложения и техните цени са видими на сайта, те са валидни.
• Наличността, посочена по време на консултация на сайта от страна на клиента, остава в зависимост от състоянието на склад в GBM BRAZIL и разбира се при доставчиците.
• За да създадем нашата витрина и нашия каталог за продажби, ние работим с бази данни, обогатени според информацията, предоставена от нашите доставчици.
• Тази база данни съдържа повече от сто артикула, не всички от тях се съхраняват в нашите резерви и тогава нашата оферта зависи от наличността на артикули от доставчици.
• Само трайният дефицит на даден артикул от нашите доставчици води до премахването му от нашата търговска оферта.
• В останалите случаи остава възможна нова поръчка в рамките на определен период.
• При липса на наличност на поръчан продукт, клиентът се уведомява по имейл или чрез фактура за изпратените продукти при поръчка на няколко артикула.
• Срок за доставка на поръчката: при подаване на поръчката и при потвърждение за получаване на поръчката, на клиентите се съобщава срок за доставка.
• Изчислява се като времето за наличност на най-дългия продукт се добави към времето за доставка на избрания от клиента вид транспорт.
• От пускането на поръчката до изпращането й клиентът има възможност да анулира поръчката си.
• Специални функции:
- Статии за предварителна поръчка: статиите за публикуване се предлагат на сайта https://gbm-brazil.com/ за предварителна поръчка.
- Тази резервация се прави с посочване на дата на пускане, обявена от издателя в момента на отваряне на фазата на резервация.
- Тази дата на пускане може да бъде променена по всяко време от издателя, който е единствено отговорен за маркетинга на своя продукт.
- Във всички случаи GBM BRAZIL се стреми, от крайната дата на продажба, да изпрати артикулите до клиенти, които са резервирали, до наличността, предоставена от издателя за деня на пускане.

♥ АРТИКУЛ 4: ЦЕНА
• Цените, посочени в евро, се считат за нетни, без разходите за доставка. Тази цена включва цената на продуктите, разходите за обработка, опаковане и съхранение на продуктите.
• Те могат да бъдат променени по всяко време без предизвестие, като се знае, че артикулите ще бъдат фактурирани на базата в сила, когато поръчката е регистрирана.
• Всички поръчки се фактурират в евро и се плащат в евро.
• Всички митнически такси или местни данъци остават отговорност на получателя.

♥ ЧЛЕН 5: РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА
• Разходите за доставка включват принос за подготовка, опаковане и пощенски разходи.
• Помислете за групиране на всички ваши артикули в една поръчка.
• Няма да можем да групираме две отделни поръчки и ще бъдете таксувани разходи за доставка за всяка от тях.

♥ ЧЛЕН 6: ПЛАЩАНЕ
• Имате няколко метода на плащане, предлагащи максимални гаранции за сигурност.
• Можете да зададете:
- Чрез банкова или лична карта (Visa карта, Eurocard/Mastercard) или директно на сайта, в платежната форма, предложена по време на поръчката (сигурно въвеждане чрез SSL криптиране), като въведете вида на картата, номера на вашата карта без интервали между числата, контролния номер (разположен на гърба на вашата карта) и датата на изтичане.
- Чрез Paypal плащане
• Имате различни методи на плащане и дори можете да се възползвате от възможностите за плащане с кредитна карта.
• Плащането се извършва на защитените банкови сървъри на нашите партньори.
• Това означава, че никаква банкова информация относно вас не преминава през сайта https://gbm-brazil.com/
• Следователно плащането с кредитна карта е напълно сигурно; вашата поръчка ще бъде записана и валидирана след приемане на плащането от банката.

♥ ЧЛЕН 7: ДОСТАВКА
• Доставяме до вашия дом или до релейна точка.
• Времето за доставка включва времето за подготовка на пакета плюс времето за доставка.
• GBM BRAZIL доставя по целия свят.
• Купувачът се уведомява по имейл за различните етапи на проследяване на поръчката му: подготовка и доставка.
• Времето за доставка включва време за подготовка и доставка, осигурена от наш превозвач.
• Обявеният срок за доставка от 7 до 12 дни е валиден след получаване от купувача на имейла за доставка на поръчката.
• Времето за доставка (обявено от превозвача) не ангажира GBM BRAZIL с по-дълъг период.

♥ ЧЛЕН 8: ГАРАНЦИЯ - ВРЪЩАНЕ - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ - ОТТЕГЛЯНЕ
• Артикулите, доставени от https://gbm-brazil.com/ са нови и гарантирани срещу всякакви дефекти.
• Те са идентични с тези на традиционната търговия и идват от всички изброени издатели и доставчици.
• Ако се случи артикулът да е дефектен или несъответстващ, купувачът има 15 работни дни от получаването на артикулите, за да поиска замяна или възстановяване на сумата.
• Ако петнадесет (15) дневният срок обикновено изтича в събота, неделя или официален празник, той се удължава до първия следващ работен ден.
• Клиентът трябва да върне новите или неизползвани артикули в тяхната цялост и в оригиналната им опаковка, в ненарушен вид, придружени с всички възможни аксесоари, инструкции за употреба и документация (в оригиналната им целофанова опаковка и съответната фактура). В такава ситуация купувачът трябва да изпрати доказателство за дефекта(ите) на contact@gbm-brazil.com (приложени са описание и снимки).
• В случай на упражняване на правото на отказ, GBM BRAZIL е длъжен да възстанови безплатно платените от клиента суми, с изключение на разходите за връщане.
• Възстановяването на сумата се дължи в рамките на максимум 14 работни дни от датата на получаване на върнатия пакет(и).
• Разходите за обратна доставка остават ваша отговорност.
• В случай на възстановяване, ние гарантираме, че то е извършено в рамките на период по-малък или равен на 14 дни след датата на получаване на върнатия пакет.
• Няма да се приема наложен платеж, независимо от причината.

♥ ЧЛЕН 9: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ – ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСКОВЕ
• Прехвърлянето на собствеността върху продуктите в полза на купувача ще се извърши само след пълно заплащане на цената от последния, независимо от датата на доставка на посочените продукти.
• От друга страна, прехвърлянето на рисковете от загуба и влошаване на продуктите ще се извърши само при доставка и получаване на посочените продукти от купувача.

♥ ЧЛЕН 10: ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
• GBM BRAZIL е производител и собственик на всички или част от базите данни, съставляващи този сайт.
• Чрез достъпа до този сайт клиентът потвърждава, че съставящите го данни са законово защитени и им е забранено по-специално извличането, повторното използване, съхраняването, възпроизвеждането, представянето или запазването, пряко или непряко, на всякакъв вид носител, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, изцяло или отчасти качествено или количествено съществено, от съдържанието на базите данни, появяващи се на сайта, до който има достъп.

♥ ЧЛЕН 11: ОТГОВОРНОСТ
• Описанията на продуктите, налични в базите данни на https://gbm-brazil.com/, са въведени според информацията, съобщена от издателите.
• GBM BRAZIL не носи отговорност за съдържанието на произведенията и не може да носи отговорност спрямо купувача.
• GBM BRAZIL не носи отговорност в случай на форсмажорни обстоятелства (стачка, наводнение, пожар и др.).
• Предлаганите продукти отговарят на действащото законодателство на Хонконг.
• GBM BRAZIL отхвърля всякаква отговорност, ако доставената стока не отговаря на законодателството на страната на доставка (цензура, забрана на заглавие или автор и др.).
• GBM BRAZIL не носи отговорност за съдържанието на сайтове, към които могат да препращат хипертекстови връзки от неговия собствен сайт.

♥ ЧЛЕН 12: ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
• Всички клаузи, съдържащи се в тези общи условия за продажба, както и всички сделки за покупка и продажба, посочени в тях, ще бъдат предмет на законодателството на Хонконг.

♥ ЧЛЕН 13: ПРИЕМАНЕ НА КУПУВАЧА
• Тези общи условия за продажба, както и цените, са изрично одобрени и приети от купувача, който декларира и потвърждава, че ги познава перфектно и следователно се отказва от правото да разчита на всеки противоречив документ и по-специално на собствените си общи условия на покупката, актът на покупка включва приемане на тези общи условия за продажба.
• Тези условия подлежат на промяна по всяко време без предизвестие от GBM BRAZIL - Актуализирани общи условия за продажба на 1 януари 2023 г.